Blogs

10 มือแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียง น่ารู้จัก
ในตอนที่อดอล์ฟ แซกซ์ สร้างแซกซ์ตัวแรกเมื่อปี ค.ศ.1846 เขายังไม่ได้คิดว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาในตอนนั้น จะกลายเป็นเครื่องดนตรีสำหรับเล่นเพลงแจ๊สที่นิยมกันอย่างกว้างขวางที่สุด
การใช้นิ้วลมและการใช้ลิ้นในการเป่าแซกโซโฟน (SLUR AND TONGUING)
เสียงของแซกโซโฟนที่ถูกเป่าออกมาประกอบด้วยอาการ 2 ลักษณะคือ การใช้ลมและการใช้ลิ้น นักแซกโซโฟนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าเมื่อไรใช้ลมและเมื่อไรใช้ลิ้นในการเป่า ความวิจิตรพิสดารของเสียงในคีตวรรณกรรมแต่ละบทถูกประพันธ์ขึ้นโดยอาศัย การใช้ลมและการใช้ลิ้นในการเป่า เพื่อให้เป็นแนวทำนองที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเป็นหลักเบื้องต้น
ประวัติและความเป็นมาของแซกโซโฟน

ประวัติและความเป็นมาของแซกโซโฟน

แซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีที่ก้ำกึ่งระหว่างเครื่องลมไม้กับเครื่องลมทองเหลือง ซึ่งปราชญ์ทางดนตรีได้จัดให้อยู่ในประเภทเครื่องลมไม้ เพราะแม้ลำตัวจะทำด้วยโลหะ แต่เสียงกระเดียดไปทางเครื่องลมไม้ 

การดูแลรักษา แซกโซโฟน
ควรมีวิธีการปฏิบัติและดูแลบำรุงรักษาตามขั้นตอนดังนี้ 1. การถอดประกอบเครื่องเครื่องดนตรีในตระกูลแซกโซโฟนจะมีวิธีถอดประกอบที่เหมือนกัน
The Best Way to Hold a Reed On
What do saxpophone ligatures do? A ligature clamps the reed to the mouthpiece. Think of this a bit like when you hold a ruler on the edge
How to Prepare a Reed for a Saxophone
The basic component in single reed instruments is obvious, the reed. This article will help the reader understand the basic principles for reed
The Selmer Mark VI
The Selmer Mark VI is a saxophone that was made from 1954 to 1981. It was replaced by the tenor and alto Mark VII model in the mid-1970s
คอนทร่าเบส แซกโซโฟน
(Contrabass Saxophone) (Eb) เป็นเครื่องที่มีขนาดเกือบที่จะใหญ่ที่สุด มีความยาวเป็นสองเท่าของบาริโทนแซกฯ มีความสูงของเครื่องมากกว่าคนเล็กน้อย
เบสแซกโซโฟน
(Bass Saxophone) ระดับเสียงBb เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดข้อนข้างใหญ่ มีเสียงต่ำกว่าเทนเนอร์แซกฯ 1ช่วงคู่แปด และ ต่ำกว่าบาริโทนแซกฯเป็นคู่ 4 สมบูรณ์
บาริโทนแซกโซโฟน
(Baritone Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดใหญ่และมีความถี่เสียงต่ำ แต่ยังสามารถที่จะบรรเลงเดื่ยวได้เพราะโทนเสียงอยู่ในช่วงโทนเทนเนอร์-เบส
เทนเนอร์แซกโซโฟน
 (Tenor Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่ถูกใช้มากในการเล่นดนตรีแนวแจ็ส แต่ก็สามารถเห็นแซกโซโฟนเทเนอร์ได้ในการเล่นดนตรีแบบอื่น ๆ
อัลโต้แซกโซโฟน
(Alto Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่ข้อนข้างเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากเป็นแซกโซโฟนที่เป่าง่ายกว่าโซปราแซกโซโฟนและมีน้ำหนักเบา
โซปราโนแซกโซโฟน
(Soprano Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและมีความถี่ยังไม่สูงที่สุด มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงสามารถถือไว้ในมือได้ง่าย
การหายใจที่ถูกต้องในการเป่าแซกโซโฟน
การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยให้การเป่าแซกโซโฟนให้ดีขึ้น วางปากได้ถูกต้องเป็นธรรมชาติ สามารถควบคุมสำเนียงและประโยคของเพลงได้สมบูรณ์
การวางปากในการเป่าแซกโซโฟน
การวางปากในการเป่าแซกโซโฟน หมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการเป่าบริเวณริมฝีปาก คางตลอดจนกล้ามเนื้อรอบปากที่รัดรอบกำพวดและลิ้นแซกโซโฟน
ท่าทางในการเป่าแซกโซโฟน
ท่าทางในการจับแซกโซโฟนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกลืมจากนักเป่าแซกโซโฟนก็ว่าได้ อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ท่าทางในการจับแซกโซโฟนที่ถูกต้องเป็นส่วนช่วยพัฒนาการหายใจ