การดูแลรักษา แซกโซโฟนควรมีวิธีการปฏิบัติและดูแลบำรุงรักษาตามขั้นตอนดังนี้


1. การถอดประกอบเครื่องเครื่องดนตรีในตระกูลแซกโซโฟนจะมีวิธีถอดประกอบที่เหมือนกัน โดยในขณะที่ถอดหรือประกอบเครื่องพยายามอย่าออกแรงกดลงบนกลไกนิ้วเสียงหรือเดือยกลไกทั้งนี้เพื่อป้องกันการโค้งงอของน๊อตเดือยและกลไกนิ้วเสียงด้านข้างควรทาขี้ผึ้งที่ส่วนข้อต่อทุกครั้งก่อนเริ่มประกอบเครื่องและต้องปรับสายคล้องคอให้พอดีกับความต้องการตรวจสอบความมั่นคงและแน่นของสกรู (Screw) ยึดข้อต่อและไม่ลืมคลายออกทุกครั้งที่ถอดเก็บ


2. การวางลิ้น ควรใส่ปลอกรัดลิ้นเข้าไปก่อนแล้วสอดลิ้นเข้าไปทีหลังเพื่อป้องกันการบิ่นหรือฉีกขาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันควรสวมปลอกกำพวดทุกครั้งที่วางเครื่องปกติ


3. การทำความสะอาดต้องทำความสะอาดกำพวดทุกครั้งที่ใช้งานด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำยาล้างทุกครั้งที่ใช้งาน ถอดข้อต่อส่วนบน (Neck) ออกสะบัดน้ำออกให้หมดแล้วใช้ผ้าใส่ปลายที่ใหญ่กว่าดึงกลับไป-มาให้แห้งสนิทสะบัดให้น้ำและความชื้นออกทางปลายด้านเล็กใส่ผ้าทำความสะอาดโดยเฉพาะโดยสอดตุ้มถ่วงทางด้านลำโพงแล้วหมุนตัวเครื่องให้ลูกตุ้มออกมาทางปลายด้านเล็กดึงผ้าทำความสะอาดไป-มาหลายๆครั้งจนแห้งสนิท


4. ทำความสะอาดหลังเลิกใช้งาน โดยใช้กระดาษซับนวม ซับนวมที่ชื้นออกให้แห้ง ถ้าไม่มีกระดาษซับนวมอาจใช้กระดาษซับหน้ามันแทนชั่วคราวก่อนได้