ประวัติและความเป็นมาของแซกโซโฟน

จากวงโยธวาทิตเดินทางไปสู่วงแจ๊ส ในที่สุดแซกโซโฟนจึงกลายเป็น เครื่องดนตรีที่วงแจ๊สจะขาดเสียมิได้ ทั้งยังเป็นที่นิยมในการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกสมัยใหม่อีกด้วย แซกโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกประดิษฐ์โดย อดอล์ฟ แซกซ์ (Adolphe Sax) ซึ่งมีชื่อจริงว่า Antoine – Joseph Sax แต่คนทั่วไปเรียกเขาว่า Adolphe Sax เขาเป็นชาวเบลเยียม เกิดที่เมืองดินานท์ (Dinant) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1814 บิดาเขาชื่อ ชาร์ล โจเซฟแซ็ก (Charles Joseph Sax) เป็นนักดนตรีเป่าฟลูตและคลาริเน็ต นอกจากนี้แล้วบิดาของเขายังมีโรงงานประดิษฐ์เครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องลมไม้และเครื่องลมทองเหลือง อยู่ที่เมืองดินานท์อีกด้วย ประมาณ ปี ค.ศ.1815 บิดาเขาได้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่กรุงบรัสเซลล์ อดอล์ฟ แซกซ์ ได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดวิชาซ่อมและประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากบิดา ในขณะเดียวกัน อดอล์ฟ แซกซ์ ยังได้ศึกษาดนตรีที่สถาบันดนตรีแห่ง กรุงบรัสเซลล์ โดยเรียนเป่าฟลูตและคลาริเน็ต ในปี ค.ศ.1830 อดอล์ฟ แซกซ์ ได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีของเขาเป็นครั้งแรก โดยมีฟลูตและคลาริเน็ต ซึ่งทำด้วยงาช้าง แสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลล์ ในปี ค.ศ.1838 เขาได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในการประดิษฐ์เบสคลาริเน็ต ระหว่างปี ค.ศ.1840-1841 เขาได้ประดิษฐ์แซกโซโฟนและได้นำออกแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ในปี ค.ศ.1841 แต่คณะกรรมการไม่ได้มอบรางวัลให้แก่เขาเลยโดยอ้างว่าอายุยังน้อย ในที่สุดเขาได้ย้ายไปตั้งร้านซ่อมและประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่กรุงปารีสในปี ค.ศ.1842 ร้านของเขาได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปโดยเฉพาะเครื่องลมไม้และเครื่องทองเหลืองในสมัยนั้น ในระหว่างปี ค.ศ.1842-1845 เขาได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีตระกูลทองเหลือง เรียกว่า แซ็กฮอร์น และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่กรุงปารีสในปี ค.ศ.1845 ในขณะเดียวกันเขาพยายามพัฒนาแซกโซโฟนจนสมบูรณ์และได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ในปี ค.ศ.1846 ที่กรุงปารีสอดอล์ฟ แซกซ์ ได้ชื่อว่าเป็นครูสอนแซกโซโฟนคนแรกของโลก โดยเริ่มสอนที่สถาบันดนตรีแห่งกรุงปารีสในปี ค.ศ.1857 เป็นเวลา 13 ปี เขาเสียชีวิตในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1894 ที่กรุงปารีสเมื่อมีอายุ 80 ปี

เอกสารอ้างอิง

นายสุกรีย์ อุดคนดี./ประวัติและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแซกโซโฟน./เอกสารประกอบการเรียน วิชาแซกโซโฟน./หน้า 8-9