การเลือกแซกโซโฟน

การเลือกแซกโซโฟน
สิ่งที่ควรพิจารณาโดยทั่ว ๆไปในการเลือกแซกโซโฟน มีดังนี้
1. ความหนา ความบาง ความแข็งแรงของโลหะที่ใช้ เพราะถ้าโลหะที่ใช้หนาเกินไปจะทำให้เสียงทึบหรือถ้าโลหะบางเกินไปทาให้บุบง่ายแป้นนิ้วและสปริงต่างๆ แข็งแรงอยู่ในลักษณะที่ควรจะเป็นหรือไม่
2. นวมกา รประกอบนวม ประณีตหรือไม่ นวมทุกนวมปิดสนิท ความห่างระหว่างนวม และ ช่องหน้าต่างกว้างหรือแคบเกินไป เหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียงแซกโซโฟนเปลี่ยนแปลงได้
3. เสียงโลหะ กระทบโลหะ จับแซกโซโฟนแล้วลองกดแป้นนิ้วเพื่อดูการทำงานของสปริง ถ้า มีเสียงเหมือนโลหะกระทบโลหะ แล้วแสดงว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติ เพราะไม่มีจุดใดในแซกโซโฟนที่ จะทำให้เกิดเสียงเหมือนโลหะกระทบกัน
4. ระยะห่างระหว่างนวมและช่องหน้าต่าง แต่ละช่องเท่ากันหรือไม่ ความหนาบางของนวม แต่ละตัวเท่ากันหรือไม่ ซึ่งความผิดปกติของระยะห่างระหว่างนวมกับช่องหน้าต่างและความหนาบาง ของนวมที่ไม่เท่ากัน สามารถซ่อมได้โดยช่างผู้มีฝีมือ
5. ระบบการทำงานของสปริง แข็งหรืออ่อนเกินไป ถ้าสปริงแข็งเกินไปก็จะทำให้แป้นนิ้วกด ยาก ถ้าสปริงอ่อนก็จะทำให้แป้นนิ้วสั่นหลังจากการกด อย่างไรก็ตามอย่าพยายามดัดหรือ เปลี่ยนแปลงประการหนึ่งประการใด เพราะเป็นการซ่อมชั่วคราวเท่านั้น ทางที่ดีต้องเปลี่ยนสปริงใหม่
6. ลูกล้อระหว่างนิ้วที่ D# กับ C ต่าบริเวณ B กับ Bb และนิ้ว C# มีความคล่องตัวในการ หมุนไปทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าต้องหมุนได้สะดวก
7. ช่องว่างระหว่างเสาแป้นนิ้ว และด้านแป้นนิ้วข้างหนึ่งข้างใดหรือทั้งสองข้างหลวม เป็นสาเหตุที่ทำให้ นวมปิดไม่สนิทเนื่องจากความบกพร่องของการประกอบ แซกโซโฟน