Blogs

อัลโต้แซกโซโฟน
(Alto Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่ข้อนข้างเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากเป็นแซกโซโฟนที่เป่าง่ายกว่าโซปราแซกโซโฟนและมีน้ำหนักเบา
โซปราโนแซกโซโฟน
(Soprano Saxophone) เป็นแซกโซโฟนที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและมีความถี่ยังไม่สูงที่สุด มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงสามารถถือไว้ในมือได้ง่าย
การหายใจที่ถูกต้องในการเป่าแซกโซโฟน
การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยให้การเป่าแซกโซโฟนให้ดีขึ้น วางปากได้ถูกต้องเป็นธรรมชาติ สามารถควบคุมสำเนียงและประโยคของเพลงได้สมบูรณ์
การวางปากในการเป่าแซกโซโฟน
การวางปากในการเป่าแซกโซโฟน หมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการเป่าบริเวณริมฝีปาก คางตลอดจนกล้ามเนื้อรอบปากที่รัดรอบกำพวดและลิ้นแซกโซโฟน
ท่าทางในการเป่าแซกโซโฟน
ท่าทางในการจับแซกโซโฟนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกลืมจากนักเป่าแซกโซโฟนก็ว่าได้ อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ท่าทางในการจับแซกโซโฟนที่ถูกต้องเป็นส่วนช่วยพัฒนาการหายใจ