แซกโซโฟนไม้มะเกลือตัวเดียวในโลก...ถวายในหลวง

คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนานแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ครูแห่งชาติ สกศ.ปี 2543 และรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมจากสมาคมนักประดิษฐ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า ได้ใช้เวลานานกว่า 11 เดือนผลิตแซกโซโฟนไม้มะเกลือตัวเดียวในโลกที่คุณครูสวัสดิ์ไปแสวงหามาจากจังหวัดต่างๆเช่น แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน ฯลฯ ไม้มะเกลือเป็นไม้มงคลเพื่อนำทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 15 ธันวาคม 2550 แซกโซโฟนไม้มะเกลือตัวประวัติศาสตร์นี้ มีความสูง 74 ซม. น้ำหนัก 999 กรัม ในขณะที่แซกโซโฟนโลหะทั่วไปมีน้ำหนักมากกว่า 3.5 กก. โดยดร.กำธร ศรีกรานนท์ อ.เทวัญ ทรัพย์แสนยากร นักดนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเครื่องดนตรีแซกโซโฟนได้ทดลองเสียงแล้วกล่าวว่า คุณสมบัติอันวิเศษของแซกโซโฟนไม้มะเกลือนี้ก็คือ ใช้แรงลมเป่าน้อย คุณครูสวัสดิ์บอกว่าจะไม่ประดิษฐ์อีกแล้ว ให้มีเพียงตัวเดียวและอยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น ส่วนแซกโซโฟนไม้ชิงชันจะยังคงประดิษฐ์เรื่อยไป เพราะใช้เวลาประดิษฐ์ไม่นานเพียง 5-7 วันเท่านั้น