แซกโซโฟน ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน

 แซกโซโฟน

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน/แบบฝึกหัด (บทเรียนโน้ตมือซ้ายและมือขวา)

 

 

ตำแหน่งของโน้ตบนแซกโซโฟน (บทเรียนสเกล)

 

 

แซกโซโฟน

 

 

แบบฝึกหัดการเป่าสเกล (บทเรียนสเกล)