การดูแลรักษาแซกภายนอก

การดูแลรักษาแซกภายนอก ควรทำดังนี้

  1. เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้า Polishing Cloth โดยอาจจะชุบด้วยน้ายา Lacquer Polish สักเล็กน้อยเช็ดบริเวณที่สกปรกมาก สำหรับเครื่องที่เคลือบด้วยแลคเกอร์พิเศษ ห้ามใช้น้ำยาเช็ดนิเกิล (Metal Polish) เพราะจะทำให้แลคเกอร์ที่เคลือบอยู่หลุดออกได้ ส่วนเครื่องที่ ชุบด้วยเงินให้ใช้น้ำยาขัดเงิน (Silver Polish) แทน
  2. การใช้น้ำยาขัดเครื่องควรกระทำเฉพาะบริเวณที่เป็นตัวเครื่องเท่านั้น การทำความสะอาด กระเดื่องนั้นควรนำผ้ามาพับเป็นแถบเล็กแล้วสอดเข้ากับร่องต่างๆ ของกระเดื่องเช็ดเพียงเบาๆ หากเป็นซอกที่ผ้าเข้าไม่ถึงก็ให้ใช้ลวดสักหลาด

3.การดูแลรักษานวม  น้ำและของเหลวทุกชนิดเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ต่อนวม จึงห้ามนำเครื่องไปล้างน้ำหรือโดนฝน และภายหลังการใช้เครื่องทุกครั้งจะต้องซับความชื้นออกจากนวมด้วยกระดาษซับนวม (Cleaning Paper) โดยสอดกระดาษซับนวมเข้าไประหว่างรูเสียงกับนวม แล้วกดแป้นหรือกระเดื่องของนวมนั้น หลายๆ ครั้ง จนนวมแห้ง รูเสียงของ Octave Key ก็มีความสำคัญไม่น้อยเมื่อมีฝุ่นหรือคราบสกปรก เกาะติดมากๆ อาจจะทาให้เสียงที่เป่าออกมาเพี้ยนไม่สมบูรณ์ ควรทาความสะอาดด้วยลวดสักหลาด (Tone hole cleaner) และกระดาษซับนวมเป็นประจำ