สกรู ที่ รัด คอ แซกโซโฟน สำคัญ ไฉน

🔩สกรู ที่ รัด คอ แซกโซโฟน สำคัญ ไฉน ?🎷แซกโซโฟนแบ่งออกเป็นสามส่วน: ปากเป่า คอ และ ลำตัว
ปากเป่าเชื่อมต่อกับคอโดยใช้ไม้ก๊อก ในขณะที่คอจะพอดีกับตัวเครื่องและยึดเข้าที่ด้วยสกรูที่รัดตัวเครื่องรอบคอให้แน่น สิ่งนี้ค่อนข้างพิเศษในหมู่เครื่องเป่าลมไม้ มีปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเสียง
🤔เมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่าสกรูไม่น่าจะมีผล ต่อโทนเสียงของแซกโซโฟน องค์ประกอบ ลำตัว ต่างหาก ของแซกโซโฟนน่าจะมีผลต่อเสียงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ตัวสกรูเองก็มีส่วน อิทธิพลต่อเสียงด้วย โดยการสั่นของเครื่องมือ และ มวลของสกรู ส่งผลทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ของเสียง เช่น พลังงานที่ต้องใช้เพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือน ของโลหะ , ลักษณะ และ ประเภท ของ โลหะ รวมถึง น้ำหนัก ที่ใช้ ทำสกรู เป็นต้น ส่งผลทำให้ เกิด ความแตก ต่าง ของเสียง

Neck joint Screw ISHIMORI​ ​ by​ Wood​ Stone​