Blogs

10 หนังสืออมตะสำหรับนักแซ็กโซโฟน / The Ten Best Saxophone Books Ever
ห้องสมุดดนตรีที่มีเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับแซ็กโซโฟน แม้ว่าผมจะมีหนังสือมากขนาดนั้น แต่ก็มีเพียงไม่กี่เล่มที่ในบ่อยครั้งผมต้องกลับมาเปิดมันอีก