Blogs

สุดยอด อาจารย์แซกโซโฟน ของประเทศไทย อ.วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช

“...ความละเอียดอ่อน ความลุ่มลึก ตลอดจนการถ่ายทอดผลงานอันหมดจด เป็นแรงดึงดูดที่ผมรู้สึกได้ยังไม่นับรวมทักษะทางดนตรีชั้นยอด  ซึ่งนับเป็นภาษาดนตรีอันท้าทายต่อการประพันธ์ผลงานเพลงร่วมสมัย...”