เผยความลับ! “เรื่องแซกโซโฟนทองคำของในหลวง”

เผยความลับ! เมื่อนิตยสารดังจากต่างแดนมาทูลถาม “เรื่องแซกโซโฟนทองคำของในหลวง” ในหลวงทรงรับสั่งในคำตอบที่ฟังแล้วต้องอมยิ้ม!

เรื่องและเหตุการณ์เมื่อนานมากแล้ว เกี่ยวการสัมภาษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในด้านการทรงดนตรีแซกโซโฟน และการตอบคำถามสัมภาษณ์ในครั้งนั้น แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของการเลือกตอบคำถาม

ก่อนจะออกเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาบรรณาธิการนิตยสาร“Look” ได้สั่งนาย Gereon Zimmerman มาว่า

เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด อย่าลืมกราบบังคมทูลถามเรื่องแซกโซโฟนทองคำด้วยนะว่ามันอย่างไรกันแน่... ราคาโดยประมาณสักเท่าใด? ทำที่สวิตเซอร์แลนด์หรือที่ไหน?

เมื่อได้มานั่งอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ในวังสวนจิตรฯแล้วนายซิมเมอร์แมนพยายามเลียบเคียงอยู่นานก็ยังไม่ได้จังหวะเหมาะที่จะทูลถามเรื่องที่บรรณาธิการอยากให้ถาม

ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งขึ้นมาเองว่า

"หนังสือพิมพ์ที่อเมริกาพากันลงว่าเป็นกษัตริย์ที่คลั่งดนตรี... ซึ่งก็ไม่ว่าอะไร แต่ที่ไปลงจนเลยเถิดกันไปว่า แซกโซโฟนที่เป่าอยู่เป็นประจำนี้เป็นแซกโซโฟนที่ทำด้วยทองคำเนื้อแท้บริสุทธิ์...อันนี้ไม่จริงเลย สมมุติว่าจริงก็จะหนักมาก ยกไม่ไหวหรอก"

 

เรียบเรียงโดย จินต์จุฑา

จากหนังสือ พระราชอารมณ์ขัน โดย วิลาศ มณีวัต