วิธีดูแลรักษาแซ็กโซโฟนที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน

8 วิธีดูแลรักษาแซ็กโซโฟนที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน
เขียนโดย Doron Orenstein
แปลโดย ปิยพล อัศวกาญจนกิจ

 1. แปรงฟันก่อนซ้อมทุกครั้ง

เป็นเรื่องจำเป็นมากโดยเฉพาะหลังจากที่ทานอาหารหวานหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เพราะน้ำลายผสมกับน้ำตาลสามารถทำปฏิกิริยาทำให้นวมเหนียวติดกับปุ่มทำให้รบกวนการเล่นในบางครั้ง เช่น กดปุ่มบางปุ่มแล้วโน็ตไม่เปลี่ยนไปตามต้องการ (โดยเฉพาะ G#)

 1. เช็คว่าปุ่ม Eb ต่ำมีความชื้นมากน้อยแค่ไหน

เนื่องจากปุ่ม Eb อยู่ที่บริเวณต่ำสุดของเครื่อง ดังนั้นบริเวณนี้จะทำให้ความชื้นจากน้ำลายเวลาที่เล่นไปขังอยู่มาก ข้อสังเกตคือถ้านวมตัว Eb เริ่มมีคราบสีเขียวขึ้นแสดงว่าเราควรจะใช้ swap เพื่อทำความสะอาดเครื่องได้แล้ว

 1. ทำความสะอาดตั้งแต่ส่วนลำโพง (Bell) จนถึงส่วนบนสุดของเครื่อง

แน่นอนว่าส่วนที่ชื้นที่สุดก็คือส่วนบนของเครื่อง ทำได้โดยใช้ swap ทำความสะอาดจากส่วนที่แห้งที่สุดไปจนถึงส่วนที่ชื้นที่สุด ถ้าคุณรู้สึกว่าการที่ทำให้ด้านที่เป็นเชือกของ swap ออกมาที่ส่วนบนของเครื่องเป็นเรื่องยาก คุณสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ “ท่อหดหุ้มสายไฟ” มาถ่วงบริเวณปลายสุดของ swap โดยใช้ไฟแช็คเชื่อม

 1. อย่าใช้ padsaver แทน swap

หลังเล่นทุกครั้งส่วนบนของเครื่องจะชื้นและเหนอะมาก การที่นำ pasaver เสียบเข้าไปในเครื่องหลังเล่นไม่สามารถช่วยให้ความชื้นหาย แต่กลับทำให้ความชื้นกระจายไปยังส่วนอื่นของเครื่องอีกด้วย ดังนั้น ใช้ swap ก่อนใช้ padsaver ทุกครั้งก่อนเก็บเครื่อง

 1. เวลาถือเครื่องให้จับบริเวณลำโพง

ลำโพงเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุด และการที่จับหรือบีบบริเวณก้านและปุ่มต่าง ๆ ของเครื่องทำให้เครื่องเกิดการชำรุดได้ง่าย

 1. อย่าปิดกล่องทันทีหลังเล่นและทำความสะอาด

แม้ว่าจะทำความสะอาดตัวเครื่องและเม้าพีชแล้ว แต่ก็ยังมีความชื้นเหลืออยู่บ้างดังนั้นวางผึ่งไว้สักครู่ ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากเวลาที่คุณมีงานแสดงหลาย ๆ งานและต้องรีบเดินทาง แต่เวลาคุณซ้อมอยู่บ้าน ก็วางทิ้งไว้สักพักก่อนปิดกล่องเก็บเครื่อง

 1. ทำความสะอาด tone hole ของ octave key

Octave key นั้นมีความสำคัญมากต่อการเล่นและควรจะทำให้มันอยู่ในสภาพดีเสมอ แต่นวมบริเวณนี้มักจะติดเพราะความชื้นเสมอ ดังนั้นเราควรใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า tone hole cleaner เพื่อทำความสะอาดบริเวณนี้

 1. การเก็บเม้าพีช

ส่วนใหญ่เราจะเก็บเม้าพีชลงช่องในกล่องเก็บเครื่องทันที แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีเก็บที่ดีนัก เราควรเก็บในซองใส่เม้าพีช (mouthpiece pouch) โดยเฉพาะเม้าพีชที่ทำจากยาง(hardrubber) เพื่อป้องกันการกระแทก

 

8 Saxophone Care Tips that You May Have Never Heard
By Doron Orenstein

 1. Brush your teeth before you play.

This is particularly important if you’ve been taking in sugary food and drink. Sugar plus saliva makes for a nasty solution that accumulates on your pads and can cause them to stick, which is no fun when you’re rattling off inadvertent wrong notes.

 

 1. Check your low Eb pad to see how much moisture you’ve got in your instrument.

Since your Eb pad is located at the bottom of the horn before it starts curving upwards into the bell, the curve at the bottom of the horn is where just about all of the saliva and breath water ends up. If you take a look at your low Eb pad and see that it looks black with a green ring around it, then it probably means that you’ve got too much moisture in the horn and really need to start getting more proactive with your swabbing – which brings us to our next tip…

 

 1. Always swab your horn from the bell to the top

The wettest part of your horn is the top, so why would you want to drag all of that moisture down through the body of the horn? Make sure to swab from the bell, which is the driest part of the horn to minimize unnecessarily spreading more moisture through the instrument. If you’re having a tough time getting the weight at the end of the swab’s string to come all the way down through the top of the horn, give gravity a hand by adding some additional mass to the skimpy weight that comes with most of these swabs. You can bulk up that weight using heat shrink tubing fused onto the weight using a lighter.

 1. Don’t use your padsaver as a swab

After a playing session, when the top of the horn is still wet and icky, pushing a pad saver down the body of the horn does nothing but spread that wet and ickiness throughout the sax – which is no good for your tone holes, and really just about any part of the horn. The pad saver is there to use only after the bulk of the moisture has been removed by a large cleaning swab.

 

 1. Always hold your saxophone by the bell

This one should be pretty obvious as the bell is the sturdiest part of the instrument, and making a habit of squeezing down indiscriminately on the rods and keys is bound to mean trouble down the road.

 

 1. Don’t close your case right after playing

Even after swabbing your sax and mouthpiece, make no mistake – there will still be a bit of moisture lingering in the horn. By closing the horn and depriving the horn of fresh air, you’re rolling out the red carpet for damaging bacteria to grow. Obviously, this is not something that’s practical to do after playing a gig, but any time you practice at home- leave that thing open for a bit!

 

 1. Clean that octave key tone hole

This tone hole is absolutely crucial to the proper function of your horn, and unfortunately has a tendency to clog up with all sorts of sax ick. Go grab yourself a

tone hole cleaner such as the one made by Yamaha and keep that hole free and clear for crisp and clean octave action!

 

 1. Bag that mouthpiece

Many of us – yours truly included, have allowed our mouthpieces to bounce around in the accessory compartment of our cases like shoes in a dryer. Not good – especially if you’ve got a hard rubber mouthpiece. Make sure to store your beloved piece inside a nicely padded mouthpiece pouch to keep it from being tragically damaged.