" อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธุ์ " นักแซกโซโฟน ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการเล่นและอุปกรณ์ ระดับแนวหน้าเมืองไทย

" Polwit Opapant " นักแซกโซโฟน ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการเล่นและอุปกรณ์ ระดับแนวหน้าเมืองไทย

          อ.พลวิทย์ โอภาพันธ์ ได้เริ่มศึกษาด้านดนตรีตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โดยเป็นสมาชิกของวง The Prince Royal's College concert band ในตำแหน่ง เฟรนช์ฮอร์น ภายใต้การควบคุมวงของ อ.เธียรชัย นามเทพ ต่อมา อ.พลวิทย์ ได้เปลี่ยนเครื่องดนตรีมาเป็นแซกโซโฟน ขณะศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งขณะนั่นเขามีอายุ 14 ปี และได้ศึกษากับ อ.พินัย ปรีชาภรณ์ อ.พลวิทย์ ได้เป็นนักแซกโซโฟน     แจ๊สมืออาชีพ ตั้งแต่เรียนอยู่ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ในขณะนั้นเขาได้ศึกษาทฤษฏีดนตรีกับอาจารย์หลายท่าน เช่น อ.อายุ นามเทพ, อ.Chan Po, อ.โสฬส คุปตรัตน์, และ อ. สมพันธ์ วงษ์ดี และจบการศึกษาในปี พ.ศ.2536


          ต่อมาในปี พ.ศ.2539 อาจารย์พลวิทย์ ได้ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย Middlesex University ประเทศอังกฤษ ในสาขาดนตรีแจ๊ส
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น เขามีโอกาสได้เรียนการประพันธ์เพลงกับ Robin Stephenson และนักประพันธ์ชื่อดัง Edmund Phillip Parker นอกจากนั้น เขายังได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตร "Sonic Arts programme" จากมหาวิทยาลัยเดียวกันอีกด้วย

          ในระดับปริญญาโท อ.พลวิทย์ จบการศึกษาในด้านทฤษฏีดนตรีและการประพันธ์เพลงจากมหาสิทยาลัย University of Northern Corolado ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเรียนการประพันธ์เพลงกับ Evan Copley เรียน saxophone กับ
Roger Greenberg, Don Aliquo, Andrew Dalhke และ Edward Orgill

          ผลงานของ อ.พลวิทย์ ทั้งในฐานะนักประพันธ์และนักแซกโซโฟน นั้น เป็นทีรู้จักในระดับนานาชาติและได้รับการยอมรับจากองค์กรณ์ดนตรีที่มีชื่อเสียง เช่น International Association for Jazz Education (IAJE) และ National  Association of School of Music (NASM)

          ปัจจุบัน อ.พลวิทย์ โอภาพันธ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

------------------------------------------------------------------------------------------ 


Biography

          Polwit Opapant (b. 1971), a native Thai composer, started his first music lessons at the age of nine by playing French horn with The Prince Royal’s College concert band (Chiang Mai, Thailand) under the baton of Thienchai Namthep. He, later, switched to saxophone and continued the lessons more seriously with Pinai Preechapon at Montfort College when he was fourteen. He has been a professional jazz saxophonist since his sophomore year at Payap University where he studied music theory with Ayu Namthep, Chan Po, Soros Kuptarat and Sompan Wongdee, and received a Bachelor of Arts in Western Music in 1993.

          Opapant advanced his studies of music in 1996 at Middlesex University, UK, from where he received Bachelor of Arts (Hons) Music (Jazz). During the Middlesex years, he studied music composition with Robin Stephenson and Edmund Phillip Parker (a famous British composer and a founder member of Django Bates’s ‘Loose Tube’ jazz group). He also received a Post Graduate Certificate in Sonic Arts programme at the same university.

          Opapant has completed his Master of Music in Theory and Composition at the University of Northern Colorado, USA. He studied composition with Evan Copley, Robert Ehle, saxophone with Roger Greenberg, Don Aliquo, Andrew Dalhke and Edward Orgill, and jazz improvisation with Kyle Malone. His composition and musicianship as a saxophonist are recognized by various organizations, among others, International Association for Jazz Education (IAJE) and National Association of Schools of Music (NASM)

          At the present, Polwit Opapant is a faculty member of Faculty of Music, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.